Vem vinner nästa val?

Nästa Riksdagsval kommer att ske den 9 September år 2018 och vem som kommer att vinna valet är svårt att sia om, vi kan enbart spekulera. Om vi använder oss av de senaste mätningarna som gjorts så skulle vänsterblocket hamna på 39,9 procent att jämföras mot högerblockets 41,6 procent vilket är en knapp seger och Sverigedemokraterna skulle vara vågmästare med sina 15,2 procent vilket är en ökning med hela 2,3 procent. Nu är det som sagt mycket svårt att avgöra hur samarbetena kommer att se ut fram till nästa val och efter valet 2018 för det har varit en hel del överenskommelser som brutits efter valet 2014. Att förvänta sig nya samarbeten mellan partier är inte en omöjlighet och skulle förmodligen friska upp politiken en aning. Nya samarbeten föder nya idéer som vi alla vet och förändringens vindar är något vi önskar.

 

Mätningar

Om vi ser på partierna idag och hur de ligger till i de senaste mätningarna så kan vi se att de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna ligger jämnt i toppen. Socialdemokraterna har en knapp ledning med sina 27,1 procent jämfört med Moderaternas 25 procent. Sedan valet har dock Socialdemokraterna tappat 2,9 procent men de gick ändå upp från mätningen som gjordes i Maj månad. Moderaterna har gått upp 1,7 procent, sedan valet ligger de på en stadigt stigande nivå. Något oroande är det för Kristdemokraterna och Folkpartiet som nu ligger strax ovanför fyraprocentsspärren. Folkpartiet har gått från 5,4 procent sedan valet till 4,6 procent och Kristdemokraterna har tappat en halv procentenhet sedan valet. Feministiskt initiativ låg på 3,1 procent i valet men har nu tappat ytterligare lite förtroende och befinner sig nu nere på 2,4 procent. Centerpartiet har i senaste mätningarna gått från 6,1 procent till hela 7,9 procent. Vänsterpartiet har också ökat lite sedan valet och ligger nu uppe på 6,2 procent, medan Miljöpartiet tappat en aning ned till 6,6 procent. Dock hade Miljöpartiet i föregående undersökningar gjort en mycket kraftig ökning fram tills den senaste undersökningen där de nu tappat hela 2,3 procent på två månader.

 

Undersökningar ska vi ej se som säkra utan endast som indikation på vart det pekar, vi får helt enkelt vänta tre år innan vi vet.