Vänsterpartiet

väVänsterpartiet har en lång brokig historia bakom sig med intressanta händelser och ideologier. Idag styrs partiet av Jonas Sjöstedt och jan har suttit som partiledare sedan 6 januari 2012 efter Lars Ohly meddelade att han skulle avgå. Ideologin idag är demokratisk socialism, feminism och grön ideologi. Partiets åsikter gör att de befinner sig långt till vänster på det politiska spektrat. Samarbete med Socialdemokraterna gör att de har en betydande roll som gör att de kan påverka mer och få betydande poster på riksdagsnivå även om det knakat i fogarna inom samarbetet den senaste tiden. I kyrkovalet finner vi dem under namnet Vänsterns religösa nätverk och i Europaparlamentet har de ett mandat sedan 2014 där de ingår i Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. Partiet är det sjätte största partiet i Sveriges riksdag och största stödet är från Västerbotten och Norrbottens län i riksdagsval. I Riksdagsvalet 2014 gjordes en ökning med 0,1 procent till 5,7 procent.

 

Partiets historia i korthet

Partiet bildades den 13 maj 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti av en grupp människor som tidigare var medlemmar av Socialdemokraterna och hela dess ungdomsförbund men som valt att hoppa av. Anledningen var att Socialdemokraternas partiledning ställde ett ultimatum och krävde total lojalitet, den så kallade munkorgsstadgan som de avhoppande ansåg var menad för att tysta oppositionen inom det egna partiet.

 

I början av Vänsterpartiets bildande fanns många viljor och flera avhopp gjordes. I dess tidiga skede fanns inget riktigt samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet men de valde ofta ändå att gemensamt rösta igenom sina sakfrågor. Partiet var till en början kommunistiskt i sitt synsätt men efter tiden under Komintern kom saker att ändras. På 60-talet blev partiet mer självständigt och inte bundna på samma sätt till det dåvarande Sovjetunionen. De fick en mer eurokommunistisk politik. Efter att järnridån föll år 1989 och Sovjetunionen föll 1991 förändrades politiken än mer mot det vi ser idag, och de reformerades till att bli ett socialistiskt och feministiskt parti med en mer miljöinriktad politik.