Valstatistik

Inom Svensk politik finns det mängder med intressant valstatistik vi kan gå igenom då vi har en lång historia av att mäta detta. Vi kan också jämföra en del med övriga Nordiska länders statistik för att göra det hela mer intressant.

 

Går vi in och tittar på 2014 års valsedlar och könsfördelningen på dessa så kan vi se att de två partier som har mer kvinnor än män på sina valsedlar är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet har hela 72% kvinnor representerade på dessa och Miljöpartiet har 55% vilket också går stick i stäv med deras ideologi. Andra svenska partier är inte riktigt där ännu men vi hoppas att det i nästa val blir en förändring av detta.

 

Totalt sett ligger Sverige, Finland och Island över 40 procent och målet som sattes var en fördelning mellan 40-60 procent. Norge och Danmark är ännu inte uppe på rätt nivå utan ligger strax under 40 procent. Island har gjort riktigt bra ifrån sig och gått från de 25 procenten tidigare upp till 43 procent. Finland är det enda landet där kvinnorna dominerar inom politiken. Hela 60 procent kan de stoltsera med så vi har en hel del att göra innan de nivåerna uppnås fast 50/50 är det vi helst vill se. Går vi ned på kommuner och tittar så är det enbart Sverige som har över 40 procents fördelning medan Norge, Island och Finland börjar komma tillrätta med sina nivåer. Danmark ligger här långt efter med endast 25 procent kvinnor som representeras i kommunerna, här finns mer jobb att utföra för dem.

 

Sverigekartan och valdeltagandet

Om vi använder den statistik som vi har gällande valet 2014 och var de olika partierna har sina väljare utspridda ser vi en mycket intressant effekt. Precis som vi har högern, vänstern och mitten i partiblocken så kan vi dela upp landet för att se att norra delen av Sverige domineras av vänsterblocket och att södra delen representeras mestadels av högerblocket. De partier som anses var mittenpartier representeras relativt jämnt över landet. Ser vi på statistiken sedan 1876 till idag gällande valdeltagande ser vi tydligt att det sjunkit drastiskt men sedan har vi ett trendbrott på senare tid vilket bådar gott för framtiden. Så statistik kan vara ett mycket användbart mätverktyg för att se hur ett parti ligger till och för att vidta åtgärder som gör partiet attraktivare. Svårigheten är dock att behålla sin ideologi vid förändringar.