Sveriges valhistorik

Ser vi tillbaka i tiden på vår svenska valhistorik så är det en mycket lång historia med många olika händelser som format oss till de vi är idag. Från 1800-talet tills idag så finns det naturligtvis mycket som förändrats men för att snabba upp historian så tar vi endast upp ett par intressanta detaljer som många av oss kanske inte kände till.

 

Intressanta händelser

En gång i tiden fanns något vi kallade för Ståndsriksdagen och den avskaffades 1866 och ersattes av tvåkammarriksdagen. Ledamöterna som valdes till första kammaren röstades fram av landstingen och stadsfullmäktige men enbart från de största kommunerna. De som röstade värderades olika och systemet baserades på inkomst och förmögenhet så antalet röster varierade. Även vissa företag kunde rösta. Andra kammaren valdes av enmansvalkretsar likt det brittiska och amerikanska valsystemet idag. Också här spelade inkomst och förmögenhet roll för att få rösta.

 

Efter 1910 var det i stort sett enbart män som röstade men vid kommunala val fanns det kvinnor som hade rösträtt enligt 1862 års kommunallagar. Kvinnor kunde rösta om de var myndiga, ogifta och hade tillräckligt hög inkomst, så de var få. Ungefär samtidigt började rösträttsföreningar att dyka upp och det var nu bollen började rulla för att ändra på saker till det vi har idag. 1890 bildades Sveriges Allmänna Rösträttsförbund som valde att använda blåklinten som symbol taget från Östergötland. Det är anledningen till blommorna som representerar våra partier idag. Senare ombildades rösträttsrörelserna till mer fasta partier. Liberala samlingspartiet var ett av dem som idag är kända som Folkpartiet som än idag har blåklinten kvar.

 

1921 ändrades grundlagen, män och kvinnor fick lika rösträtt och det året valdes fem kvinnor in i riksdagen. Trots att texten inte beskriver någon dramatik så har det inte varit lätt att komma dit vi är idag, många människors hårda och envetna slit har gjort så mycket för oss alla. Med detta i åtanke så kanske fler av oss uppskattar det faktum att vi kan rösta.