Sveriges statsministrar genom tiderna

1876 bestämdes det att Sverige skulle införa och ha en statsminister. Den första statsminister som valdes blev Louis De Geer som fram till dess att han blev vald hade verkat som justitieminister. Han tillhörde inte ett parti utan ses som partilös. Ser vi på alla de som valts till statsminister genom åren har alla hittills varit män så vi väntar ännu på vår första kvinnliga statsminister i Sverige. Dagens statsminister är Stefan Löfven som verkat med titeln sedan 3:e Oktober 2014 och är ledare för det Socialdemokratiska partiet. Statsministerns residens är idag Sagerska huset i Harpsund och han har sitt säte i Rosenbad. Tidigare utsågs statsministern av kungen och så var det från 1876 till och med 1974. Från 1975 och tills dags dato är det herr eller fru talman som utser vår statsminister. Några begränsningar på hur länge en person får ha titeln finns inte. En statsminister är direkt underställd Sveriges riksdag och från och med 1 juli 2015 så är Statsministerns lön 160 000 svenska kronor per månad enligt ett beslut av Statsrådsarvodesnämnden. I och med detta organ som står under riksdagen kan statsministern själv inte påverka hur stor ersättningen skall vara utan beslutet tas enhälligt och demokratiskt som sig bör.

 

Blandad intressant fakta

Den Statsminister som haft titeln längsta perioden är Tage Erlander som innehade tjänsten i 23 år och 3 dagar. Den som haft titeln kortast tid är Felix Hamrin som var Statsminister under 49 dagar. Sverige har haft 44 olika statsministrar sedan 1876 och vid två tillfällen har en tillförordnad statsminister valts. Första gången var det Östen Undén som valdes in efter Per-Albin Hanssons död fram till dess att Tage Erlander svurits in i ämbetet. Den andra gången minns de flesta av oss mycket väl då Olof Palme efter sitt biobesök mördades på öppen gata. Ingvar Carlsson fungerade då som tillförordnad statsminister den 1 mars 1986 till och med den 12 mars 1986 då han formellt blev utsedd av riksdagen som Statsminister.

 

Vi kan avsluta det hela med lite roligare fakta angående våra tidigare ministrar och säga att den yngsta statsminister vi haft i Sverige vid tillträdandet var Robert Themptander då han var 40 år och 92 dagar gammal. Han satt på posten i 3 år och 266 dagar och var vår fjärde Statsminister genom tiderna. Den som varit äldst vid sitt inträde till posten var Carl Johan Thyselius som var 72 år, han var statsminister i 338 dagar och var vår tredje statsminister.