Sveriges riksdag

Sveriges riksdag är en lagstiftande församling som har sitt säte i Riksdagshuset i Stockholm. Att de är en Lagstiftande församling innebär att de är en beslutande församling som kan stifta nya lagar med mera. De kan dock tvingas följa andra organ inom statsmakten som till exempel statschefen eller domstolar. På så sätt har vi skapat ett harmoniskt system som inte faller sönder på grund av ett enda styrande organ. I Sverige har vi val vart fjärde år och för att få sitta med som ett styrande parti i riksdagen så krävs det att ett parti har fått minst fyra procent av rösterna i ett val, vi känner till den bättre som fyraprocentsspärren ifrån media. Det finns ett sätt till för att få sitta med i Riksdagen och det är att få tolv procent i någon av valkretsarna men detta har aldrig hänt tidigare. Mandaten delas ut enligt procenten som partierna fick och enligt Jämkade uddatalsmetoden för att de stora partierna inte skall få fördel av räknesättet.

 

Organisationen i korthet

Riksdagen består av 16 utskott idag och dessa behandlar riksdagens propositioner innan de behandlas i riksdagen. De sköter följer idag också i större utsträckning upp riksdagens utförda arbete och hanterar de öppna utfrågningarna där vi ofta tar in experter inom olika områden vi för diskussion, detta för att öka på ledamöternas kunskap inom diskussionen. Förutom utskotten så har Riksdagen också tolv olika myndigheter anslutna till sig förutom Riksdagsförvaltningen som sköter den interna förvaltningen. Ett par av dessa är till exempel Sveriges riksbank, Riksrevisionen, valprövningsnämnden med flera. Dessa är viktiga organ som Riksdagen och landet är beroende av och de som sitter i riksdagen som riksdagsledamöter arbetar långt ut inom dessa grenar. Så de sitter inte som de flesta av oss tror enbart i Riksdagshuset för att sova.

 

Riksdagens uppgift är att vara landets lagstiftande makt och Sveriges högsta beslutande organ som debatterar, formulerar och beslutar om alla lagar. De skall också behandla motioner och kontrollera regeringens och myndigheternas arbeten så de utförts på ett sätt som stämmer överens med våra lagstadgade principer och att det gjorts på ett sätt med integritet. Detta är organisationen i korthet, vill du veta mer så sök upp informationen för det är ett fint system vi utvecklat i Sverige.