Sverigedemokraterna

sdSverigedemokraterna får ses som ett mycket ungt parti trots att de funnits med i politiken sedan 6 Februari 1988. Vi har många partier som har hundraårig historia men för den sakens skull betyder det inte att just deras politik har mer att erbjuda. Återigen måste vi påminnas oss om att detta handlar om att sitta i Riksdagen med dess styrande organ och formulera, besluta och stifta om lagar. Att göra det som enväldigt parti är inte en enkel sak och hela tiden måste vi debattera och kompromissa i sakfrågor för att skapa en helhetsbild som vi alla kan leva med och under. Sverigedemokraterna har sedan sitt insteg i Riksdagen fått förnya och omformulera sig för att få sin politik att fungera som en helhet vilket de gjort med stor framgång när man betraktar det senaste valresultatet. Idag har deras politik inte enbart med invandringen att göra även om det är en stor sakfråga för dem utan de fokuserar också mycket på välfärd och ekonomi att göra. Partiet anger sig vara ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn och som lägger stort värde vid värdekonservatism och konservativa kulturella värden. Kärnfrågan i politiken är naturligtvis invandringspolitiken där de anser att invandringen hotar den svenska kulturen. Partiets ståndpunkt när det gäller invandringspolitik är snarare assimilering snarare än integration av de invandrande samt en kraftig begränsning på hur många sökanden landet skall ta in varje år. Partiet i fråga placerar sig på en vänster-centraliserad position inom blocket av partier och har inga direkta samarbeten över gränserna. Tack vare senaste valresultaten så har partiet fått en vågmästarroll som gör att deras röster kan falla till dras fördel.

 

Andra sakfrågor

Andra sakfrågor som partiet verkar starkt för och inom är till exempel kriminalpolitik där vill införa straffskärpning för grova och upprepade brott. Saker som till exempel våldtäkt, pedofili och andra former av sexualbrott vill de införa ett register för. Skadestånden till brottsoffren vill de se öka och ha dessa garanterade av staten. När det gäller äldrepolitiken så vill de sänka skatterna för pensionärerna och höja resurserna för bättre mat till de äldre i äldreomsorgen, de vill också öka antalet trygghetsboenden i landet. I Europaparlamentet har partiet två parlamentariker och är anslutna till EFDD. Partiet finns även med i kyrkovalet.