Spelpolitik

Att det är svårare för svenska aktörer inom spel och betting är något de flesta av oss redan känner till men att vi varit hårt pressade och begränsade tack vare EU och dess regler är kanske färre som vet. Tack vare de regler som finns inom EU så har vi haft det mycket svårt att finna en lösning som går i linje med vad Sverige satt upp som mål gällande spelande och de konsekvenser det kan få för enskilda personer i form av spelberoende men också för att få in skatteintäkter från spel. Det har varit en lång process och det finns och kommer att dyka upp flera justeringar på detta i framtiden för att få systemet att fungera väl.

 

Skatterna är naturligtvis viktiga för att omvandla till vinster på spel till allmänna medel som vi kan använda för att stärka upp de områden som berörs men också till att bygga upp välfärd. Alla skall vara med och dra sitt strå till stacken och har vi fyra strån så är det inte mer rätt än att du skall dela med dig av det du har för kanske behöver du en dag ett extra strå.

 

I utredningar har det nu visat sig att vi kan vinna stora ekonomiska fördelar genom att lätta på det svenska spelmonopolet. Ser vi på att vårt spelande idag genererar många miljarder till staten förstår du själv att det finns en massa mer att hämta om vi har rapporter som visar på att vi kan tjäna mer på att ändra reglerna. Pengar från utländska spelbolag är idag utom räckhåll för svenska staten och går vi in och ser i en rapport om vad vi kan göra för att förbättra vår nuvarande position så föreslås ett par konkreta saker som är intressanta.

 

Dagens pris- och spelreformsreglering bör avskaffas för att svenska spelabolags möjlighet att konkurrera skall förbättras och ett licenssystem skall införas för utländska spelaktörer. På så sätt ska vi få in mer skatteintäkter för att omvandla till allmänna medel. En del av förslagen i rapporten visar också på att förutsättningarna förbättrar konsumentskyddet, spelansvaret och marknadsföringsreglerna vilket är viktiga frågor att ha med sig. Men nu vi ska inte ropa hej ännu för vi har fortfarande EU-regler som kan sätta käppar i hjulen för oss.