Socialdemokraterna

sossarnaSveriges socialdemokratiska arbetareparti mer kända som Socialdemokraterna har ett långt förflutet inom svensk politik. Självklart ligger deras största intresse inom arbeten och arbetares situationer i Sverige men de har en väl utvecklad plan för att ta hand om landet i helhet. Detta kan vi framförallt se på deras valsedlar tydligast där de kallar sig Arbetarepartiet-Socialdemokraterna men precis som hos alla partier utvecklas de kontinuerligt och vi har på senare år sett dem gå från en vänsterposition i blocket till en mer central position mellan blocken. Partiet står för marknadsekonomi i kombination med olika politiska åtgärder samt en allmän välfärd som finansieras till största del av skattefinansierad offentlig sektor. De är landets största parti både sett till antalet medlemmar och i valresultat vid kyrkovalet och riksdagsvalet. 2014 fick Socialdemokraterna 24,19 procent av rösterna i Europaparlamentsvalet vilket gav dem hela fem mandat att använda i parlamentet där de ingått ett samarbete och blivit en del av Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet.

 

Snabba och intressanta fakta

Partiet är mycket gammalt. Av vissa personer påstås de ha bildats vid ett tal av August Palm den 6 November 1881 men officiellt så bildades partiet 1889 av olika fackföreningar. 1898 bildades också Landsorganisationen mer kända som LO vilka Socialdemokraterna är starkt knutna till. 1928 formulerade Per Albin Hansson Socialdemokraternas nya vision och partiet växte sig starka och hade regeringsmakten oavbrutet från 1932 till 1974 vilket är mycket imponerande. Under denna period genomfördes en rad olika förändringar som format landet starkt.

 

1973-1976 anlades nya huvudlinjer som gjorde att arbetsrättsreformer som lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen togs fram. Under samma årtionde inskränktes också konungens makt genom den så kallade Torekovkompromissen. En åsiktsregering bildades och IB-affären uppdagades.

 

Många saker händer fram till året då Olof Palme som var Sveriges statsminister sköts på öppen gata efter ett biobesök. År 1990 så genomför Socialdemokraterna en hård sanering inom ekonomin vilket naturligtvis får negativa effekter för förtroendet även om de var nödvändiga. 2007 fick partiet sin första kvinnliga partiledare i form av Mona Sahlin efter nästan 120 tidigare manliga partiledare. I valet 2010 gjorde partiet sitt svagaste valresultat sedan 1914 även om de hade ett resultat på 30,66 procent. Den borgerliga alliansen fick övertaget och kunde styra istället. Mona Sahlin avgick efter valet och partiet fick återigen en manlig ledare, Håkan Juholt som avgick efter en tids oroligheter i media. Idag är Stefan Löfvén partiledare och han har tidigare varit ordförande inom IF Metall och har därmed också en stark socialdemokratisk anknytning. Partiet har sitt huvudkontor i Stockholm på Sveavägen 68 och förutom det så är de uppdelade i 26 stycken partidistrikt ute i landet.