Så går ett val i Sverige till

Hur ett val går till i Sverige är mycket komplicerat om vi ser på alla regler och metoder som tagits fram under årens lopp. Men generellt sätt för oss som röstar är det mycket enklare och det hela sköts med automatik. Det enda vi behöver göra är att gå till vår vallokal vart fjärde år för att rösta på de partierna vi vill se i Riksdagen, Landstinget och i kommunen. Vill vi rösta fram specifika personer så finns den möjligheten också. Andra sätt att rösta på har dykt upp på senare tid och det går nu att poströsta, förtidsrösta och rösta från utlandet.

 

Grunderna

Det svenska valsystemet grundas på en allmän rösträtt där alla röster väger lika mycket. Har du åldern inne och svenskt medborgarskap kan du rösta i riksdagsval. Våra svenska val är fria, hemliga – du behöver inte avslöja vem du röstar på – och direkta. Du väljer de representanteter som sitter i riksdagen eller kommunfullmäktige. De politiska mandaten fördelas proportionellt för att på ett rättvist sätt spegla folkets vilja.

 

Innan valet har vi möjligheten att lyssna på olika partiers åsikter och debatterande genom tv, radio eller ute på gatorna. Många gånger får vi också information hemskickat direkt med posten vilket också är bra då vi får olika åsikter direkt på papper, för i många debatter händer det nämligen att vissa sakfrågor vi är intresserade av uteblir. Under tiden pågår också opinionsundersökningar där vi kan få en ungefärlig bild av hur de olika partierna ligger till. Detta är inte så viktigt för oss som röstar då vi är intresserade av att stötta vår sak och inte bara det parti som ligger bäst till.

 

På valdagen

När vi på valdagen går för att rösta fram vår önskan om vilka som skall vara med och påverka så hamnar rösterna i valurnorna. När tiden gått ut är det dags att räkna fram resultaten vilket vi kan se under valvakan som sänds på de olika TV-kanalerna. När resultaten redovisats så ser vi enkelt hur vår framtida riksdag kommer att se ut och skulle det vara så att resultaten blivit allt för jämna och partier inte kan samarbeta kan vi få göra ett nyval. Detta är relativt ovanligt men har hänt tidigare. Ett nyval liknar ett vanligt val men förhoppningsvis ändras resultatet. Därefter delas ministerposter med mera ut och vi har fått en ny regering som styr.