Moderaterna

Moderaterna sågs under många år som ett rent borgerligt parti med högeråsikter. Efter att Fredrik Reinfeldt tog över och gjorde solida överenskommelser med andra partier så fick de borgerligara en mer centraliserad position vilket lockade fler väljare. Planen som togs fram var klar och tydlig och många människor kunde se en framtid med detta. Efter en lång period som partiledare valde Fredrik Reinfeldt att avgå vid partiets förlust i hans sista valdeltagande. Det får ses som ett riktigt bra beslut då han själv ansåg att andra hade mer att tillföra partiet. Idag styrs partiet av Anna Kinberg Batra och hon blev därmed partiets första kvinnliga partiledare. Partiet i stora drag står för liberalkonservatism och de står för att skapa frihet med sänkta skatter, avregleringar och privatisering för företag och privatpersoner. Moderaterna står det på valsedlarna kort och gott men i kyrkoval så ingår de i nätverket Borgerligt alternativ. I europaparlamentet har de 3 mandat som de fick 2014 där de är en del av Europiska folkpartiets grupp.

 

Moderaternas historia och valresultat

moderatoernaModeraternas rötter går så långt tillbaka som till 1800-talet. Exakt årtal är svårt att säga då de fanns med under 1800-talets andra hälft i form av olika partier i både första och andra kammaren vid den tidsperioden. Åren före 1904 är komplicerade och fulla med olika splittringar inom de olika förbunden men för att göra det lite enklare så kan vi säga att på restaurang Runan den 17 Oktober år 1904 bildades Allmänna valmansförbundet av de olika högergrupperna som fanns i riksdagens dåvarande båda kammare.

 

Mellan åren 1932 till 1974 var det svårt för högerblocket att få igenom sina åsikter och lagar på grund av Socialdemokraternas dominans och först 1976 fick vi se en borgerlig regering vid makten. Det tog hela 44 år och största bidragande faktorn för detta var kärnkraftsfrågan där Socialdemokraterna var mycket splittrade medan högerblocket ville fortsätta en utbyggnad. Styret under denna tid var inte helt lätt då vissa avtal och överenskommelser över gränserna inte hölls. 1979 fick de borgerliga återigen majoritet och en ny regering bildades med Torbjörn Fälldin i spetsen, styret var av en så kallad trepartiregering. 1981 bestämde Moderaterna att deras statsråd skulle avgå på grund av en uppgörelse mellan Rolf Wirtén från Folkpartiet och Socialdemokraterna gällande skattefrågorna, uppgörelsen gick under namnet “underbara natten”. Det var egentligen först vid Fredrik Reinfeldts period som partiledare som Moderaterna hade en period av framgång i modern tid. De styrde fram tills förra valet och får ses som en bra period totalt sett.