Miljöpartiet

miljöpartiets-loggaMiljöpartiet de gröna grundades 20 September 1981 och tillhör därmed den yngre partiskaran i landet men det gör dem inte mindre viktiga på något sätt. Deras politik är viktig för många människor i landet och i senaste valet fick de 6,8 procentenheter vilket var en minskning med 0,5 enheter från tidigare val. De samarbetar med andra partier för att göra sin röst hörd och få delar av deras politik genomförd.

 

Partiets ideologi i korthet är att vara en del av en världsomspännande grön politisk rörelse som de uttrycker sig. Detta skall ske genom långsiktiga lösningar och med människor som tar ansvar och lever i fredlig samexistens där vi värnar om djur och natur. Partiet har sedan grundandet sagt att de står utanför blockpolitiken och därmed får vi se partiet som ett neutralt parti som arbetar över hela spektrat. Det är deras ideologi som styr vilken sida de ställer sig på i de olika sakfrågorna. Partiet har glidit mer åt vänsterblocket de senaste åren men återigen beror detta på att de ser det som mest relevant för att värna om sin egen politik; därav det myntade uttrycket de röd-gröna.

 

Partiet står starkt när det gäller tron på det de gör och även om de har ett samarbete med vänsterblocket så händer det att uppgörelser gjorts med det borgerliga blocket i sakfrågor som partiet värnar starkt om, som till exempel friskolor och småföretagarstöd. När det gäller Miljöpartiet och deras syn på hur ett parti skall drivas så har i enlighet med deras syn på jämlikhet valt att välja två språkrör som representerar partiet istället för en partiledare. Dessa två språkrör är alltid representerade av en kvinna och en man för att tydligt visa ståndpunkten av jämlikhet i samhället.

 

Partiet har fyra platser i Europaparlamentet och är medlem i Europeiska gröna partiet. Vid kyrkoval använder de sig av ett nätverk vid namn Miljöpartister i Svenska kyrkan med en nomineringsgrupp som går under samma namn.