Kristdemokraterna

kristdemokraternaKristdemokraterna leds idag av Partiordföranden Ebba Busch Thor och hon har lett partiet sedan 25 April 2015. Kristdemokraterna är inte så gamla som man kan tro. De bildades den 20 mars 1964 så det är ett relativt ungt parti vi talar om, men med en klar och tydlig politik. Partiet ändrade sitt namn från Kristdemokratiska Samhällspartiet till dess nuvarande namn 1987 och de står idag för en ideologi som innefattar kristen demokrati, ekonomisk konservatism och socialkonservatism. De är ett högerpositionerat parti i blocket som har ett samarbete med den borgerliga Alliansen. Efter en kort tid under fyraprocentsspärren och därmed också en tid utanför Riksdagen är de nu tillbaka. I senaste valet fick de 4,57 procent vilket gör att de nätt och jämnt sitter med i Riksdagen. I Europaparlamentet 2014 gick det en aningen bättre där de fick 5,93 procent och ett mandat i parlamentet, gruppen som de ingår i heter Europeiska Folkpartiets grupp och de är även medlem i Europeiska Folkpartiet samt Kristdemokratiska Internationalen är de dessutom. I kyrkovalet använder sig Kristdemokraterna använder sig av nätverket KR.

 

Kristdemokraternas historia

Att detta parti bildades berodde till stor del av ett förslag om en ny reform i skolsystemet som skulle innebära att ämnet kristendom skulle skäras ned kraftigt på schemat. En namninsamling genomfördes som med den tidens mått var Sveriges genom tiderna största med hela 2,1 miljoner underskrifter och detta rörde verkligen om i grytan. De ansvariga för namninsamlingen startade upp sitt parti under ledning av Birger Ekstedts med namnet Kristen Demokratisk Samling och när Birger Ekstedt senare avled 1972 så valdes Alf Svensson in som ny partiordförande. I början sågs de varken som socialistiska eller borgerliga men bestämde sig sedan för att verka för en borgerlig regering efter valsamarbetet med Thorbjörn Fälldin och Centerpartiet år 1985. Deras kärnfrågor har länge varit verka för familjefrågor, vården, omsorgen och äldrefrågor vilket gett dem en stark väljarkrets ibland de äldre generationerna.