Folkpartiet

Detta parti som officiellt bildades den 5 Augusti 1934 är ett liberalt parti med ideologier som socialliberalism och liberalfeminism. Deras politiska position får räknas som central men med högerblocksanknytning och de samarbetar inom borgerliga alliansen sedan 2004. Folkpartiets partiledare är Jan Björklund och den rollen har han haft sedan 2007. I Riksdagsvalet är partiets namn på valsedlarna Folkpartiet liberalerna och 2014 fick de 5,4 procent av väljarnas röster vilket var en minskning med hela 1,7 procentenheter jämfört med föregående val. I Europaparlamentsvalet gick det bättre och de erhöll hela 9,91 procent av rösterna och fick därmed två mandat att besätta i parlamentet där de är en del av partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Självklart ingår de också ingår i parlamentsgruppen under samma namn. En egen nomineringsgrupp I Kyrkovalet har inte partiet utan där finner vi nätverket Fria liberaler i Svenska kyrkan där nomineringsgrupp går under samma namn och med förkortningen FiSK.

 

Partiets historia

folkpartietDe bildades som sagt år 1934 men Folkpartiet räknar sin historia tillbaka till enskilda personer som den de anser var den första personen att föra deras politik, nämligen församlingsprästen och riksdagsmannen Anders Chydenius. Anders finner vi aktiv inom politik som år 1765 och han var med om att till exempel införa världens äldsta lag om tryckfrihet. Han slogs också hårt för sociala reformer för de fattiga på landsbygden både i Sverige och i vårt grannland Finland.

 

1809 bildades en gruppering som kallade sig det liberala partiet inom riksdagen men den gruppen försvann senare även om dess grundare verkade vidare på andra sätt. 1895 bildades Folkpartiet för andra kammaren men denna kammare räknades ej in bland högsta beslutande organ vilket var den första kammaren. Så Partiets officiella födelse får ses som 5 Augusti 1934 vilket är en respektabel ålder som parti. En partiledare som bör nämnas och som betydde mycket för partiets tillväxt var Bengt Westerberg. Han valdes in som partiledare 1983 och verkade fram till 1994. Då han tillträdde uppstod ett uttryck kallat ”Westerbergeffekten” på grund av den uppgång partiet upplevde under hans första valkampanj.