Demokratin i Sverige – en kort historia

Det reformeringsarbete om rösträtten som startades 1919 anses vara starten på vår demokratiska era i Sverige. Det är det närmaste vi kan komma gällande frågan om när vi blev demokratiska för exakt när det hände är en mycket svår fråga att besvara. Länge var det så att endast personer med en viss inkomstnivå hade rätt att rösta och med tiden ändrades detta naturligtvis genom envist kämpande av olika föreningsgrupper i landet.

 

Ända fram till 1971 så hade vi ett tvåkammarsystem och vilka som fick sitta med där och ta politiska beslut var oftast förknippat med status, inkomst och förmögenhet. Detta system byttes ut mot den enkammarriksdag vi ser idag och där kan vem som helst som blivit folkvald få sitta med och formulera, debattera och besluta om våra lagar. För att gå tillbaka i tiden igen så var det först år 1945 som personer med socialbidrag fick rätten att gå och rösta och idag får de flesta av oss som bor i Sverige rösta om vi uppfyller vissa kriterier. 2009 så var det till exempel 74 procent av befolkningen som hade rösträtt vilket är en respektabel siffra.

 

Vårt system bygger på en så kallad representativ demokrati där vi som enskilda personer väljer att låta ett parti använda vår röst för att fatta politiska beslut. Sverige är också en monarki vilket betyder att vi har en konung eller drottning som är vår statschef men vår statschef har ingen politisk makt att utöva. 1 Januari 1995 så ingick Sverige avtal med Europeiska Unionen och även där utnyttjar vi rätten att rösta i och med vår demokrati, vi röstar fram parlamentariker i Europaparlamentsvalet. Förutom EU så är vi också med i Nordiska rådet som är ett av våra äldsta samarbeten; faktum är att det är ett av de äldsta i världen och detta samarbete inleddes redan 1952. I Nordiska rådet finns sedan 1991 också Nordiska ministerrådet där de nordiska ministrarna koordinerar sitt samarbete. Denna mycket enkla och korta historia visar ändå en del av vad vi har åstadkommit sedan 1900-talets början. Det har varit blod, svett och tårar som gett gott resultat och är du intresserad av mera intressanta fakta genom tiderna så finns den tillgänglig helt fritt på internet.