Val i Sverige

Från att ha upplevt en nedgång i mitten på 90-talet har valdeltagandet i Sverige ökat stadigt de senaste åren. Förhoppningsvis fortsätter den ökningen. Detta är ändå folkets sätt att visa vad de vill göra med landet, att välja ett parti som talar för de värderingar han eller hon har. Det är lätt att vara en soffpotatis och sedan klaga men vill vi vara med och påverka så är valsedlardet bara till att masa sig upp ur soffan på valdagen för att rösta. Det tar inte mycket av vår tid och du väljer enkelt de partier och personer du vill se styra landet, landstinget och kommunen. Detta är en valfrihet som vi besitter och som vi bör utnyttja till fullo om vi vill se förändringar. Det är inte alla länder ännu som har denna möjlighet så vi är lyckligt lottade.

Varför vi bör rösta!

riksdagenSverige har en lång valhistoria som sträcker sig tillbaka ända till 1800-talet men mycket har hänt sedan dess. Tack vare vår långa historia så har vi idag utvecklat ett mycket fint system för att rösta fram våra partier och de som är tillåtna att rösta idag är långt fler än de få som hade möjlighet att påverka landet på högsta nivå förr i tiden. Det krävdes många val och stora attitydförändringar innan alla hamnade på samma nivå i sin rösträtt men i och med att vi är där så är det viktigt att alla utnyttjar denna rätt. Lagar ändras på riksdagsnivå och bevakar vi inte våra intressen kan det med tiden hända att vi blir fast med ett politiskt system vi inte längre känner igen eller håller med om.

Nya händelser i världen gör att vi ofta måste diskutera nya lösningar på problem och som alltid är idéerna många om hur vi skall lösa dessa. Hela tiden tvingas vi välja olika lösningar för att gå framåt och det är vår sak att rösta på det vi tror vara den rätta. Vid nästa val, se till att göra din röst hörd. Vår rösträtt är lika mycket en skyldighet som en rättighet. För att parafrasera Edmund Burke så triumferar ondskan när hyggligt folk inte gör något.